Santunan Fakir Uzur Tahap IV

Petugas Baitul Mal Kota Banda Aceh sedang Menyalurkan Zakat untuk Fakir Uzur Gp. Batoh Kec. Lueng Bata atas Nama Samsuddin

Menjelang akhir tahun 2017 sejumlah koordinator kecamatan Baitul Mal Banda Aceh disibukkan dengan agenda penyaluran salah satunnya adalah penyaluran zakat untuk Fakir uzur tahap akhir. Menurut Drs. Kardi, Kasubbid Pendistribusian Baitul Mal Banda Aceh “penyaluran zakat untuk senif fakir uzur ini berjumlah 476 orang, yang tersebar di seluruh kecamatan dan diantar langsung oleh petugas kerumah fakir uzur tersebut”.

Santunan untuk fakir uzur adalah sebagai bentuk kontribusi Baitul Mal Kota Banda Aceh melalui dana zakat memberi perhatian lebih kepada keluarga kurang mampu yang sudah berusia lanjut. Penerima santunan ini terlebih dahulu telah melalui tahap survey oleh koordinator dan penyaluran dilakukan tiga bulan sekali.

Akhir tahun 2017 Baitul Mal Banda Aceh akan menyalurkan zakat untuk beberapa program antara lain penyaluran beasiswa setengah penuh keluarga kurang mampu, penyaluran modal usaha kecil, penyaluran beasiswa biasa (SD/MI, SLTP/MTS, MA) dan penyaluran sntunan fakir uzur. —syawal–