Tuna Netra

Tuna Netra Kurang Mampu Merupakan Mustahiq (Penerima Zakat) yang disantuni oleh baitul Mal Kota Banda Aceh Setiap Tahunnya menerima Zakat Senif Miskin.