Penerimaan Zakat Mal Meningkat Selama Ramadhan

Salah seorang Muzakki yang berprofesi sebagai Karyawan BUMN (kiri) menyalurkan Zakat Mal yang diterima Oleh Petugas Konter Baitul Mal B. Aceh

  Trend atau kecendrungan masyarakat dalam hal pembayaran zakat meningkat di tiap-tiap Ramadhan dibandingkan bulan-bulan yang lain. Ini juga menandakan semangat masyarakat membayar zakat sangat tinggi di Ramadhan. Kalau kita googling zakat di Ramadhan, maka dipastikan hampir semua lembaga zakat hadir dengan program-program andalannya itu mengambil momen yang berkah ini. Belum lagi spanduk-spanduk dipinggir jalan yang intinya ingin mengajak masyarakat untuk berlomba-lomba menunaikan zakat didalam bulan yang penuh berkah yaitu Ramadhan.

Peningkatan ini juga ditunjukkan oleh data SIMBA (Sistem Informasi BAZNAS) yaitu sebuah sistem Daily Basis Transaction Record yang saat ini dipakai oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam me-record setiap transaksi dari Muzakki (wajib zakat) yang menyalurkan/menunaikan zakat melalu Baitul Mal Kota Banda Aceh.

Adanya peningkatan penerimaan zakat yang diterima oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh selama bulan Ramadhan jika dibandingkan dengan jumlah penerimaan zakat pada bulan-bulan selain Ramadhan, hal ini tidak terlepas dari faktor bahwa masyarakat menilai bulan Ramadhan adalah momentum yang tepat untuk  menunaikan zakat di tengah masyarakat Muslim yang sangat fokus dalam meningkatkan nilai-nilai ibadahnya.

Disisi lain bulan Ramadhan juga berfungsi sebagai self-remainder mengingatkan masyarakat muslim untuk mengeluarkan kewajiban zakat fitrahnya di akhir Ramadhan. Menilik begitu banyaknya kelebihan bulan Ramadhan dengan pahala yang dilipat-gandakan oleh Sang Khalik, hal ini juga yang membuat masyarakat muslim banyak yang ingin memaksimalkan kelebihan bulan ini menjadi waktu yang tepat sebagai Haul (berlalunya satu tahun kepemilikan harta) untuk menunaikan Zakat Mal mereka…. Wallahu’alam bilsawab. (KamaL)